21 czerwca 2023

Przewodnik bioetyczny dla młodych

Szanowni Państwo, opracowano „Przewodnik bioetyczny dla młodych” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Jest to publikacja, która jest pomocą edukacyjną w zakresie nauczania etyki i bioetyki dla szkół podstawowych i średnich, jest także materiałem pozwalającym na przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad tematycznych.

Przewodnik ten jest zbiorem odpowiedzi na szereg pytań dotyczących podstaw bioetyki i ludzkiego życia. Publikacja powstała dzięki pracy wielu ekspertów z dziedziny bioetyki, prawa oraz medycyny. Jest to kompendium wiedzy przedstawione w bardzo przystępny sposób, po które chętnie sięgną zarówno uczniowie szkół średnich, uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, jak i nauczyciele. Może być ono także znakomitą pomocą dla katechetów.

Jest to nowa wersja popularnego „Przewodnika bioetycznego dla młodych”. Dzięki aktualizacji wiedzy, dodaniu nowych treści i opracowaniu nowoczesnej szaty graficznej, jest to jedyna taka pozycja na rynku. Stanowi atrakcyjne vademecum z pogranicza wielu dyscyplin naukowych dotyczących aktualnych problemów współczesnego człowieka.

Najważniejsze zagadnienia zostały zebrane w dziewięciu rozdziałach:

  1. Historia życia każdego człowieka
  2. Aborcja
  3. Diagnostyka prenatalna
  4. Sztuczne zapłodnienie
  5. Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna
  6. Komórki macierzyste
  7. Kres życia
  8. Przeszczepianie narządów
  9. Płeć biologiczna i koncepcja płci kulturowej

 

Przewodnik powstał w ramach zadań Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki (www.akademiabioetyki.pl).

Przewodnik został dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

W najbliższym czasie szkoły podstawowe oraz średnie otrzymają e-mail z dostępem do elektronicznej wersji Przewodnika Bioetycznego z licencją ważną przez 5 lat.

https://akademiabioetyki.pl/przewodnikbioetyczny/