21 czerwca 2023

Przewodnik bioetyczny dla młodych

Szanowni Państwo, opracowano „Przewodnik bioetyczny dla młodych” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Jest to publikacja, która jest pomocą edukacyjną w zakresie nauczania etyki i bioetyki dla szkół podstawowych i średnich, jest także materiałem pozwalającym na przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad tematycznych.

Przewodnik ten jest zbiorem odpowiedzi na szereg pytań dotyczących podstaw bioetyki i ludzkiego życia. Publikacja powstała dzięki pracy wielu ekspertów z dziedziny bioetyki, prawa oraz medycyny. Jest to kompendium wiedzy przedstawione w bardzo przystępny sposób, po które chętnie sięgną zarówno uczniowie szkół średnich, uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, jak i nauczyciele. Może być ono także znakomitą pomocą dla katechetów.

Jest to nowa wersja popularnego „Przewodnika bioetycznego dla młodych”. Dzięki aktualizacji wiedzy, dodaniu nowych treści i opracowaniu nowoczesnej szaty graficznej, jest to jedyna taka pozycja na rynku. Stanowi atrakcyjne vademecum z pogranicza wielu dyscyplin naukowych dotyczących aktualnych problemów współczesnego człowieka.

Najważniejsze zagadnienia zostały zebrane w dziewięciu rozdziałach:

  1. Historia życia każdego człowieka
  2. Aborcja
  3. Diagnostyka prenatalna
  4. Sztuczne zapłodnienie
  5. Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna
  6. Komórki macierzyste
  7. Kres życia
  8. Przeszczepianie narządów
  9. Płeć biologiczna i koncepcja płci kulturowej

 

Przewodnik powstał w ramach zadań Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki (www.akademiabioetyki.pl).

Przewodnik został dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

W najbliższym czasie szkoły podstawowe oraz średnie otrzymają e-mail z dostępem do elektronicznej wersji Przewodnika Bioetycznego z licencją ważną przez 5 lat.

https://akademiabioetyki.pl/przewodnikbioetyczny/

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa