22 czerwca 2023

FAST Heroes – program edukacyjny dla dzieci w wieku 5 – 9 lat

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w unikalnym programie edukacyjnym FAST Heros dedykowanym dzieciom w wieku 5-9 lat. Głównym celem jest nauczenie najmłodszych rozpoznawania najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu, a także odpowiedniego reagowania w przypadku ich wystąpienia – wybrania numeru alarmowego 112 i wezwania pomocy.

Wszystkie informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej w języku polskim Milion dzieci z jedną ważną misją – ocalenia naszych dziadków. Działania w ramach kampanii edukacyjnej w tym roku szkolnym dobiegają końca, ale już planowana jest ich kontynuacja w nowym roku szkolnym.

Program jest bezpłatny i obejmuje pięć starannie opracowanych, jednogodzinnych zajęć dla przedszkoli i szkół w całej Polsce. Zajęcia odbywają się przy pomocy nieodpłatnych, atrakcyjnych wizualnie zeszytów ćwiczeń dla dzieci, ułatwiających przekazywanie wiedzy. Dla pedagogów w przedszkolach i nauczycieli wczesnoszkolnych na stronie internetowej www.fastheroes.com udostępniono edukacyjne materiały wideo, e-booki, a dla dzieci dodatkowe gry i zabawy.

W Polsce inicjatywa uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa