17 października 2016

Przedłużenie terminu badania – monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci , których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych

men2Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji realizują badanie ankietowe, którego celem jest monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci , których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych.

 

Informujemy, że uległ zmianie termin zakończenia niniejszego badania ankietowego.

Termin odesłania ankiet upływa 21 października 2016 roku.

Dyrektorów szkół biorących udział w badaniu prosimy o umożliwienie realizacji tego zadania, wypełnienie i wysłanie ankiet.