12 marca 2015

Prośba LKO do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi”

Informuję, że Policja lubuska przystępuje do realizacji projektu profilaktycznego „Zapobieganie handlowi ludźmi – IX edycja”, przygotowanego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska handlu ludźmi oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej młodzieży. W ramach projektu, zaplanowano przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych spotkań z młodzieżą. W tej sprawie policjanci Wydziału Prewencji będą się zgłaszać do szkół z prośbą o organizację spotkań z młodzieżą. Realizatorami spotkań będą policjanci – specjaliści ds. nieletnich i prewencji kryminalnej komend powiatowych/miejskich Policji.

 

Młodzież to grupa, która jest szczególnie narażona na ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi głównie z powodu braku doświadczenia życiowego i młodzieńczej beztroski. Dodatkowo jest to grupa często podróżująca podczas wakacji. Celem zajęć jest wyposażenie młodzieży w wiedzę umożliwiającą unikania niewłaściwych decyzji.

 

Proszę Państwa Dyrektorów o wsparcie działania Policji.