30 września 2013

Promowanie powszechnego wykorzystania w edukacji przyrodniczej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych

eduinkubator2013http://eduinkubator.gridw.pl EduInkubator 2013 to pierwsza edycja wydarzenia edukacyjnego ukierunkowanego na promowanie powszechnego wykorzystania w edukacji przyrodniczej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.  EduInkubator wyróżnia się atrakcyjną formułą.  Na program wydarzenia składają się:


a) konferencja edukacyjna
Prezentacja najnowszych trendów w edukacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady skutecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.


b) warsztaty
Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w podstawie programowej. Uczestnicy uzyskają dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.


c) strefa wystawowa
Miejsce bezpośredniej prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla edukacji.

 

Udział w konferencji oraz wstęp do strefy wystawowej bezpłatne.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są w załączonym zaproszeniu oraz na stronie http://eduinkubator.gridw.pl, a także pod numerem telefonu 22 840 66 64 wew. 112 (codziennie w godz. 9:00-15:00) oraz adresem eduinkubator@gridw.pl.