28 sierpnia 2013

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

men Minister Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014.


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014