6 września 2016

„Projekt z ZUS” dla gimnazjów!

zusZachęcamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w programie edukacyjnym „Projekt z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017

 

Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam całe życie, choć nie zawsze to sobie uświadamiamy.

Jak budzić tę świadomość wśród młodzieży gimnazjalnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzył „Projekt z ZUS”, który jest kompletnym materiałem dla nauczyciela umożliwiającym realizację tych zadań. Dzięki programowi uczniowie dowiedzą się więcej o prawach i obowiązkach uczestników systemu ubezpieczeń społecznych. Każdemu przybliżona zostanie istota solidaryzmu społecznego.

 

 

W udanym pilotażu, który realizowano w wybranych jednostkach, powstało wiele ciekawych prac w formie plakatów, komiksów, filmów bądź prezentacji. Nauczyciele doceniali wsparcie w postaci przygotowanych materiałów multimedialnych ze scenariuszem lekcji wprowadzającej. Uczniowie przyznawali, że zdobyli wiedzę praktyczną i przydatną w późniejszym życiu zawodowym.

 

Proponujemy Państwu gotowy projekt powiązany z programem nauczania „Wiedzy
o społeczeństwie”(pkt. 29., ust.4), który z pewnością pomoże młodzieży odnaleźć się w rzeczywistości społeczno – gospodarczej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Więcej informacji można również znaleźć na stronie: www.zus.pl w zakładce „Projekt z ZUS”.