16 września 2013

projekt „Terpsychora do szkół”

artbaleARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki realizuje projekt

dr Bożeny W. Jakubczak pn. „Terpsychora do szkół” – edycja jesienna (4) współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Artbale Stowarzyszenie.

 

Projekt jest całkowicie nieodpłatny dla uczestników, skierowany do nauczycieli – pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli i klas integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, studentów pedagogiki specjalnej i in. oraz metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem projektu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wybranych metod i technik pracy tancerzy – artystów sztuki tańca podczas praktycznych seminariów warsztatowych, spotkań oraz prób własnych i prezentacji artystycznych.

 

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania sztuki tańca, będą zaskakująco użyteczne w pracy z podopiecznymi, w procesie dydaktycznym prowadzącym do podniesienia poziomu aktywności społecznej wychowanków.

  

„Terpsychora do szkół” edycja jesienna (4) odbędzie się od 25 do 28 października 2013 r. w Ośrodku w Jadwisinie.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o przesyłanie listem poleconym, czytelnie wypełnionych i podpisanych w oryginale dokumentów:

 

 

1. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych,

2. Oświadczenie o nie uczestniczeniu w podobnym projekcie w tym samym terminie,

3. Regulaminu,

4. Karty zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy).

 

Wszystkie dokumenty prosimy przesłać na adres:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13.

 

Ilość miejsc i zakwalifikowanych osób jest ograniczona. Podstawą do udziału w procesie kwalifikowania kandydata będzie dostarczenie wypełnionych i podpisanych wszystkich czterech oryginalnych dokumentów, w tym jak najdokładniej opisanej karty zgłoszenia, która dotrze do organizatora najpóźniej do dnia 30 września 2013 r. Osoby zgłaszające się po raz pierwszy, opisują jak zamierzają wykorzystać uczestnictwo w projekcie i motywację. Dla uczestników poprzednich edycji, konieczny jest opis dotychczasowego wykorzystywania udziału w projekcie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Na tej podstawie Organizator do dnia 15 października 2013 r. (wtorek) powiadomi e-mailem wybranych do udziału w projekcie uczestników.

 

Przewidywane programem seminaria warsztatowe z układami:

A. Choreografia i elementy tańca klasycznego,     B. Taniec Hip-hop/street dance,

C. Terapia tańcem i ruchem,       D. Tance użytkowe w parach (tańce latynoamerykańskie)

/oraz pokaz, spotkania, ćwiczenia i próby do układów.

 

W ramach projektu zostaną przez Organizatora pokryte następujące koszty uczestnictwa:

– wszystkich seminariów warsztatowych, spotkań, prób i pokazów,

– noclegów i wyżywienia oraz zbiorowego dojazdu z Warszawy do Ośrodka i z powrotem.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem terapeutycznego oddziaływania tańca, metodami pracy artystów tancerzy dla wzbogacenia własnej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi o zgłaszanie się do projektu i przekazywanie informacji o projekcie innym zainteresowanym osobom.

 

Załączniki:

 

Oświadczenie o przetawrzaniu danych osobowych

 

Oświadczenie o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie  dofinansowanym ze środków PFRON odbywającym się w tym samym terminie

Regulamin

Karta zgłoszeniowa