20 marca 2012

Projekt ”Terpsychora do szkół”

artbaleArtbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki realizuje projekt pn. „Terpsychora do szkół – druga edycja” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie ARTBALE. 

 

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli – pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, studentów pedagogiki specjalnej oraz metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Celem projektu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wybranych metod i technik sztuki tańca podczas praktycznych seminariów warsztatowych, wykładów, spotkań oraz prób własnych i prezentacji artystycznych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie sztuki tańca będą użyteczne w pracy z podopiecznymi, w procesie dydaktycznym prowadzącym do podniesienia poziomu aktywności społecznej wychowanków.

 

Podstawą do udziału w procesie zakwalifikowania uczestnika będzie dostarczenie podpisanej pełnej dokumentacji wraz z kartą zgłoszeniową, która dotrze do organizatora najpóźniej do dnia 25 marca 2012 r., a w niej umotywowanie chęci uczestnictwa w projekcie. „Terpsychora do szkół – druga edycja” odbędzie się w dniach 20 – 23 kwietnia 2012 r. w Ośrodku w Jachrance. 

Zainteresowane udziałem (nieodpłatnym) w projekcie osoby, proszone są o przesyłanie pocztą, mailem lub faxem czytelnie podpisanych dokumentów wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,

05–120 Legionowo,

ul. Piłsudskiego 3 lok 13;

skan na e-mail: balet@balet.com.pl,

fax: 22–774 99 04.

 

Ilość miejsc i zakwalifikowanych osób jest ograniczona. Podstawą w procesie zakwalifikowania uczestnika będzie dostarczenie podpisanej pełnej dokumentacji wraz z kartą zgłoszeniową, która dotrze do organizatora najpóźniej do dnia 25 marca 2012 r., a w niej umotywowanie chęci uczestnictwa w projekcie. Na tej podstawie Organizator do dnia 30 marca 2012 r. powiadomi wytypowanych do udziału uczestników.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa, regulamin-umowa i oświadczenie o danych osobowych znajdują się na stronie

http://www.artbale.pl/content/view/369/123/