1 marca 2017

Projekt „Szkoła dla innowatora”

uniwersytetekonomicznywpoznaniuSzanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przeprowadza projekt „Szkoła dla Innowatora” w związku z tym zwraca się z prośbą o udział w badaniu, którego celem jest ocenienie, w jakim stopniu polska szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce. Prosimy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat kształcenia kompetencji innowacyjnych w polskiej oświacie. Projekt realizowany jest na zlecenia Ministerstwa Rozwoju RP.

Ankieta online dostępna jest pod linkiem: www.goo.gl/FpaGiZ