8 października 2012

Projekt „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno- fryzjerskiej oraz medyczno- chemicznej”

ceiwrForum Młodzieży Samorządowej oraz Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju zapraszają nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach: medycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz fryzjerskiej, kształcących na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych do udziału w projekcie „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno – fryzjerskiej oraz medyczno – chemicznej”.

 

Projekt jest ogólnopolski, realizowany w ramach Priorytetu III, działanie 3.4.3 ze środków EFS – konkurs ogłoszony był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, wyodrębniony w ramach MEN i ma na celu wypracowanie dobrych Praktyk. Nauczyciele wspólnie z przedsiębiorcami opracują program praktyk dla nauczycieli kształcących w powyższych branżach, a następnie sami odbędą 80 godzinne praktyki w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które stosują nowoczesne technologie i metody.

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla nauczyciela. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o jak najszybsze złożenie dokumentacji dostępnej na

stronie www.ceiwr.pl oraz www.fmsgieraltowice.pl

 

Kontakt: 

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju
ul. Szkolna 4 
44- 178 Przyszowice 
woj. śląskie 
TEL (032) 757 11 30
FAX (032) 757 11 31

Załączniki

Ogłoszenie