23 kwietnia 2020

Projekt „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Projekt „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, został przygotowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze i jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizuje projekty polegające na rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Wspomniane wyżej mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. W ramach PO WER FRSE dofinansowuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel.

Czas realizacji projektu to 01.09.2019 – 30.04.2021 r. (22 miesiące). Projekt zakłada uczestnictwo 62 uczniów i 8 opiekunów (nauczyciele ZSiPKZ) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w działaniu VETSHORT – krótkoterminowe mobilności osób uczących się.

Cele projektu:

  • Realizacja europejskiego planu rozwoju organizacji/szkoły (European Development Plan), opracowanego wspólnie przez Dyrekcję, nauczycieli i uczniów ZSiPKZ;
  • Dostosowanie kwalifikacji zawodowych stażystów do oczekiwań rynku pracy;
  • Ponadnarodowa mobilność na europejskim rynku pracy;
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • Doskonalenie umiejętności językowych, kształtowania otwartości i wrażliwości międzykulturowej.

 

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, których celem jest efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

W ramach VET-SHORT zaplanowano 4 mobilności do Hiszpanii, w czasie których uczniowie mają możliwość realizowania staży zawodowych w hiszpańskich firmach.

 

Grupa 1 – staż w Sewilli, 01.12.2019 – 21.12.2019 -15 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technik fotografii i multimediów lub fototechnik, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej lub technik cyfrowych procesów graficznych, 3 technik usług fryzjerskich).

Grupa 2 – staż w Sewilli, 05.07.2020 – 25.07.2020 -15 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technik fotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 3 technik usług fryzjerskich.

Grupa 3 – staż w ÚBEDA, 01.11.2020 – 21.11.2020 -16 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technikfotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 4 technik usług fryzjerskich).

Grupa 4 – staż w Sewilli, 24.01.2021 –14.02.2021 -16 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technik fotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 4 technik usług fryzjerskich).

 

Partnerami przy realizacji projektu są ZSiPKZ w Zielonej Górze oraz hiszpańska firma euroMindProjects z siedzibą w UBEDA (JAEN) w Hiszpanii, specjalizująca się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego w Sewilli, Ubedzie i Maladze w Hiszpanii. EuroMind posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji europejskich projektów mobilności. Firma zapewnia miejsca stażu dla uczniów w prestiżowych zakładach Sewilli i Malagi, zapewnia noclegi, wyżywienie, przejazdy oraz opiekę w czasie stażu uczestnikom projektu. W czasie projektu uczestnicy mają zapewniony atrakcyjny program kulturalny, który pozwoli im zapoznać się z kulturą Hiszpanii.

Strona szkoły https://www.zsipkz.zgora.p

Opis projektu. Staże dla uczniów ZSiPKZ w Hiszpanii w ramach POWERVET 2019 https://www.zsipkz.zgora.pl/dla-ucznia-szkoly/staze-hiszpania-powervet.html

Film „Staże w Sevilli” https://www.zsipkz.zgora.pl/galeria-media/filmy/1088-nasi-czniowie-na-stazach-w-sevilli-2.html