17 września 2012

Projekt „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”

altIOM Międzynarodowa Organizacji ds. Migracji zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach metodycznych organizowanych przez dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI). Projekt jest realizowany przez IOM w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

W dniu 26 września 2012 odbędzie się warsztat dotyczący nauczania języka polskiego jako drugiego, a 3 października 2012 warsztat z nauczania przedmiotowego w klasie międzykulturowej.

 

Warsztaty poprowadzi doradca metodyczny m.st. Warszawy, pani Ewa Pawlic-Rafałowska, współautorka i redaktor merytoryczny poradnika dla nauczycieli „Inny w polskiej szkole” oraz współautorka publikacji „Ku wielokulturowej szkole. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu nauczania”.

 

Warsztaty skierowane są zarówno do nauczycieli przedmiotowych jak i do nauczycieli języka polskiego, ze szkół podstawowych i gimnazjów. Chociaż szczególnie są potrzebne tym, którzy już pracują z dziećmi cudzoziemskimi, zaproszenia kierowane jest do wszystkich nauczycieli pragnących przygotować się na sytuację, gdy w ich klasie na lekcji znajdzie się uczeń, nie mający doświadczenia z polską szkołą i nie znający biegle języka polskiego (lub nie znający go wcale).

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniach i formularzach zgłoszenia w załączeniu.

 

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się:

 

Magdalena Mierzejewska

Project Assistant

International Organization for Migration (IOM)

Warsaw, Poland

Tel:        + 48 22 538 91 70

Fax:       + 48 22 538 91 40

Email:  mierzejewska@iom.int

 

Załącznik

Zaproszenia na warsztaty

Formularze zgłoszenia