27 września 2011

Projekt innowacyjny „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”

Towarzystwo Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie zaprasza do udziału w II etapie projektu innowacyjnego „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”, który realizowany jest w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Celem jest opracowanie innowacyjnego modułu programowego dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” obejmującego zagadnienia ekonomii, finansów i bankowości w ujęciu praktycznym – co umożliwi uczniom kończącym naukę w szkołach średnich wykorzystywanie tej wiedzy w życiu codziennym (m.in. przy podejmowaniu indywidualnej działalności gospodarczej, korzystaniu z nowoczesnych instrumentów i produktów bankowych, przygotowaniu budżetu domowego, biznes planu itp.).  

Etap II – testowy przewiduje następujące działania:

– przeszkolenie nauczycieli metodą e-learningową

– testowe wdrożenie modułu programowego w wybranych szkołach

– uruchomienie internetowej gry strategicznej.

 

Szkolenie dla nauczycieli prowadzone będzie metodą e-learningową z wykorzystaniem telewizji internetowej (wykłady zostaną nagrane techniką telewizyjną i dostępne będą w trybie on-line na platformie internetowej, co pozwoli nauczycielom biorącym udział w szkoleniu na elastyczne zarządzanie czasem nauki i wielokrotne korzystanie z wykładów). Obok wykładów nauczyciele będą mogli pobrać z platformy konspekty lekcji oraz prezentacje Power point pomocne w prowadzeniu lekcji. Na platformie prowadzone będą również konsultacje dla nauczycieli (zarówno indywidualne, jak i w trakcie organizowanych on-line sesji).

 

Internetowa gra strategiczna przeznaczona dla uczniów będzie narzędziem wspierającym i uatrakcyjniającym proces kształcenia.

 

Zarówno udział nauczycieli w szkoleniu jak i przystąpienie do testowego wdrażania modułu programowego na zajęciach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo w załącznikach i na stronie internetowej www.przedsiebiorczosc.info.pl w zakładce „Aktualności”, przy temacie „Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli”.

(http://www.przedsiebiorczosc.info.pl/aktualnosci/8_bezplatne_szkolenie_e-learningowe.html

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Innowacyjny moduł programowy