26 lutego 2016

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Kapitał intelektualny powiatów polskich”

uniwersytetekonomicznywpoznaniuKatedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizuje projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt. „Kapitał intelektualny powiatów polskich” (strona internetowa: www.kapitalpowiatow.ue.poznan.pl).


 

Projekt ma na celu identyfikację korzyści, dla których powiaty powinny mierzyć swój kapitał intelektualny; opracowanie i przetestowanie innowacyjnej metody pomiaru kapitału intelektualnego w powiecie; sformułowanie typologii faz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oraz zdefiniowane najbardziej adekwatnych polityk urzędu powiatowego.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych to jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych w Polsce. Osoby te posiadają głęboką wiedzę o środowisku lokalnym a jednocześnie są współtwórcami małych ojczyzn w całej Polsce.

Zachęcamy do udziału w badaniu poprzez wypełnienie kwestionariuszy dostępnych pod linkami podanymi w załączeniu.

Załączniki:
Kwestionariusz dla osób mieszkających w miastach na prawach powiatu: http://goo.gl/forms/Bf4ZwglHDo


Kwestionariusz dla osób mieszkających na terenie powiatów nie będących miastem na prawach powiatu:

http://goo.gl/forms/eEvTAQ5hJP