26 lutego 2016

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”

instytutpamiecinarodowejInstytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne

do zgłaszania kandydatów do XV edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej„.

 

Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie

aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za

działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów

wyłania Kapituła, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej

laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

 

Wszystkich zainteresowanych Organizatorzy zachęcają do wypełnienia wniosku o przyznanie nagrody i przesłanie go do dnia 10 marca na adres e-mail kustosz@ipn.gov.pl.

Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację, instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.


Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość

wręczenia nagród odbędzie się w maju br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Piotr Sieczkowski

Tel: 22 5818553

e-mail piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl: