10 lutego 2017

Programy i kampanie społeczne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną

pspZapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z programami i kampaniami społecznymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: RAZEM BEZPIECZNIEJ

 

działania PSP : BEZPIECZNE ŻYCIE

 

Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego 2016/2017, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie rozpoczęła coroczną edycję programu edukacyjnego pt. „Bezpieczne życie”. To już po raz piętnasty w wielu szkołach podstawowych na terenie całego kraju realizowany jest program, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole oraz najbliższym otoczeniu, wobec różnorodnych zagrożeń. Program obejmuje również odpowiednie przygotowanie nauczycieli do realizacji treści w nim zawartych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zachęca dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców i dzieci do aktywnego uczestnictwa w tym programie.       Placówki oświatowe mogą zostać zgłoszone do programu przez organ prowadzący szkołę bądź przedszkole lub przez dyrektora placówki.           
Zachęcamy do objęcia programem całych gmin lub dzielnic.      
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pismem przewodnim należy przysłać  na ręce komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.   
Adres: 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38, 

00-463 Warszawa.

Pod poniższym linkiem znajdują się materiały do pobrania w formie zestawów ćwiczeń dla dzieci:

 

http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/bezpieczne_zycie_-_program_edukacyjny_dla_dzieci

 

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Program : BEZPIECZNA PLUS

działania PSP : OGNIK

 

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Program ma na celu zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej do współpracy ze szkołami oraz zapewnienie odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć dla uczniów, podczas których będą zapoznawać się z zagrożeniami oraz z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia, ma kluczowe znaczenie dla jakości w tym obszarze edukacji. Zdobywana wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na co dzień.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych strażaków Państwowej Straży Pożarnej
w odpowiednio zaaranżowanych i przystosowanych salach edukacyjnych w ciekawych
i dostosowanych do wieku rozwojowego uczniów formach przyczyni się do ograniczenia ofiar oraz poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami.

 

 

Kampania: CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ.

 

Kampania społeczna zainicjowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji , prowadzona na terenie całego kraju w okresie jesienno- zimowym, dotycząca problemu nieradzenia sobie w sytuacjach krytycznych, takich jak pożar oraz szeroką niewiedzą na temat oddziaływania tlenku węgla.
 Na stronie internetowej MSWiA dostępne są materiały edukacyjne dla nauczycieli
i strażaków, którzy poprowadzą lekcje w szkołach,  z gotowymi prezentacjami dotyczącymi zagrożenia tlenkiem węgla i pożarami. Szkoły mogą również otrzymać bezpłatnie od Komendy Głównej PSP podręcznik pt. „Przygody Ognika”.  Kampania społeczna „Czad
i ogień. Obudź czujność”- obejmie także media społecznościowe.  Wszystkie elementy  kampanii służą temu, by dotrzeć do jak najszerszej grupy osób.

 

 

Załączniki:

Materiały do pobrania cz. 1

Materiały do pobrania cz. 2

Ulotka informacyjna