9 stycznia 2020

Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 13 grudnia  2019 roku zakończył się kolejny etap Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”, w którym dyrektorzy szkół i przedszkoli województwa lubuskiego wyrazili chęć przystąpienia do Programu w roku szkolnym 2019/2020.

Program nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Chęć przystąpienia do Programu w roku szkolnym 2019/2020 zadeklarowało 55 dyrektorów szkół i przedszkoli województwa lubuskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu. Niezwykle budującym jest fakt, że tak wielu dyrektorom i nauczycielom szkół województwa lubuskiego nie jest obojętna praca z uczniem zdolnym, wspieranie ucznia chcącego rozwijać swoje pasje, aktywność i zainteresowania,
a także pomoc nauczycielom i rodzicom zainteresowanym profesjonalnym rozwijaniem zdolności dzieci.

 

Wszystkie szkoły i przedszkola województwa lubuskiego, które zadeklarowały chęć udziału w Programie zapraszamy do opracowania Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów. Ten etap wdrażania programu będzie trwał do 15 stycznia 2020 r.

Życzymy wielu ciekawych pomysłów!