19 września 2013

Program Twoje dane – twoja sprawa

giodow ramach działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 2009 roku realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycielipod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Minister Edukacji Narodowej. www.giodo.gov.pl/giododzieciom

 

W roku szkolnym 2013/2014 program będzie realizowany już po raz czwarty przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli w całej Polsce. Uczestnicy programu mają zapewnione dwudniowe szkolenie kadry pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego, jak również otrzymają materiały dydaktyczne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć edukacyjnych z uczniami.

Podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów wydaje się szczególnie istotne w dobie globalizacji i szybkiego tempa rozwoju nowych technologii. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przysługujących im praw i nabywanie umiejętności skutecznego korzystania z nich, wydaje się szczególnym wyzwaniem dla edukacji.

 

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „ Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” znajdują się na stronie internetowej GIODO pod adresem www.giodo.gov.pl/giododzieciom