29 kwietnia 2016

Program „Stop zardzewiałej śmierci”, podsumowanie działań za rok 2015

PS1m27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólokształcących i Technicznych w Gorzowie Wielkopolskim Wojewoda Lubuski, Kurator Oświaty oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego podsumowali realizację programu „Stop zardzewiałej śmierci”. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze ppłk Waldemar Krupiński, dyrektor generalny LUW Roman Sondej oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa dziękowali żołnierzom patroli rozminowania, w obecności uczniów, za przeprowadzenie w 2015 roku 31 prelekcji w szkołach województwa lubuskiego. Z informacją o sposobach postępowania, w wypadku napotkania materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, oraz pracą patroli rozminowania, zapoznanych zostało około 4500 uczniów. Uroczystość zakończyła się zajęciami saperskimi dla uczniów.

 

Województwo lubuskie obsługują trzy patrole rozminowania:
– 3 Patrol Rozminowania 2 Batalionu Saperów w Stargardzie;
– 21 Patrol Rozminowania 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim;
– 22 Patrol Rozminowania 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie.

 

Żołnierze patroli prowadzą działalność interwencyjną polegającą na podejmowaniu i niszczeniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Obsadę patrolu rozminowania stanowi 8 żołnierzy  specjalistów z dziedziny materiałów wybuchowych. Są to doświadczeni saperzy, posiadający szeroką wiedzę z obszaru rozminowania i dodatkowo przygotowani do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Każdy patrol rozminowania wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do wykrywania, przewożenia i niszczenia podjętych niewybuchów i niewypałów oraz sprzęt ochronny. Każdy niewypał lub niewybuch powinien być usunięty w czasie do 72 godzin, jednak przy usuwaniu przedmiotów niebezpiecznych w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy) czas ten wynosi 24 godziny.

 

{gallery}galerie/20160427{/gallery}

 

 

Komunikat WL

Patrole rozminowania

Obrazy