29 kwietnia 2016

Program rządowy „Książki naszych marzeń”- formularze sprawozdań.

men2Szanowni Państwo

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającym się terminem przygotowania sprawozdań z realizacji programu rządowego „Książki naszych marzeń”, na stronie internetowej MEN – w zakładce „Jakość edukacji” – zostały zamieszczone proponowane formularze sprawozdań z realizacji programu.

 

Zgodnie z §12 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”


– organy prowadzące szkoły w terminie do 15 czerwca 2016 r. przekażą wojewodzie wnioski z realizacji programu.


Ewentualne uwagi do opracowanych wzorów sprawozdań prosimy przekazywać na adres bozena.skomorowska@men.gov.pl