7 maja 2021

Program rządowy „Aktywna tablica” w 2021 roku

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z Programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione.

Zmiany spowodowane są pracami nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Po zakończeniu prac nad przepisami informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.