18 listopada 2019

Ankieta dla dyrektorów szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

 

Zgodnie z harmonogramem działań podejmowanych w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowejw dniach od 18 – 22 listopada 2019 r. dyrektorzy szkół podstawowych proszeni są o wypełnienie ankiety/arkusza pod nazwą: Arkusz oceny zgodności z prawem dopuszczenia do użytku w szkole podstawowej programów nauczania (rok szkolny 2019/2020).

Arkusz został udostępniony w systemie ankiet pod adresem: ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko 

Celem badania jest wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie działań podejmowanych w związku  z dopuszczaniem do użytku programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących nauczanych w klasach od IV do VIII. Jest to jedno z najważniejszych zadań dyrektora szkoły i nauczycieli podejmowane na etapie planowania procesów edukacyjnych, realizowanych  zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego.

Pytania arkusza wskazują czynności (krok po kroku), które dyrektor winien wykonać na podstawie przepisów prawa. Spodziewamy się, że podczas odpowiedzi na pytania w arkuszu towarzyszyć będzie Państwu refleksja dotycząca prawidłowości działań podejmowanych w szkole oraz konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian.

Prosimy o rzetelne i terminowe wypełnienie arkusza.