18 października 2016

Program FLEX 2017/2018 – wyjazd na roczną wymianę do USA!

FLEXInformujemy o możliwości udziału w roku szkolnym 2017/2018 w Programie FLEX, który to skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

 

 

 

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
  • Miesięczne stypendium na własne wydatki
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
  • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

  • ma polskie obywatelstwo;
  • urodził się między 01.01.2000 a 31.12.2001;
  • zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
  • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA

 

Więcej informacji: http://americancouncils.pl/

 

Piotr Dobrosz

Poland Country Representative

ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa

tel.: +48 22 205 06 16

mob.: +48 530 097 051

fax: +48 22 205 06 35

poland@americancouncils.eu