19 września 2016

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich.

logo koW roku szkolnym 2016/2017 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich.

Celem Programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci, objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu oraz podnoszenie świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym.

 

 

Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

 

  • I etap (wrzesień – grudzień 2016) – 8 województw Polski Wschodniej: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  • II etap (marzec – czerwiec 2017) – 8 województw Polski Zachodniej: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

 

Warunkiem udziału w Programie jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przeprowadzenie badania. Rodzice lub opiekunowie wszystkich dzieci objętych badaniem otrzymają pisemną informację o wyniku badania.

 

Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

 

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie sponin.org