4 maja 2011

Praktyki zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa to Projekt, dzięki któremu nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu w zawodach kucharz, kelner oraz zawodach pokrewnych mają szansę rozwinąć swoje umiejętności zawodowe oraz podnieść kwalifikacje dydaktyczne podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych, które realizowane będą przez renomowane instytucje w jednym z krajów europejskich z dobrze rozwiniętą branżą hotelarsko-gastronomiczną.


Program realizowany przez Fundację jest całkowicie bezpłatny (organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, tłumacza oraz wszystkie potrzebne materiały) i jednocześnie stwarzają beneficjentom szerokie możliwości rozwoju.

Szczegółowe informacje informacji nt. projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.horeca.fnm.pl. oraz w załącznikach.

 

Załączniki 

informacja o projekcie

relacja z marcowych diagnoz IN