31 lipca 2016

Powstanie Warszawskie

powstanie 44 m1Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek
województwa lubuskiego

 

 

 

1 września 1939 r. Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę rozpoczynając II wojnę światową. 17 września 1939 r. Polska została zaatakowana ze wschodu przez drugiego agresora – Rosję sowiecką. 27 września 1939 r., po 3-tygodniowej obronie, Niemcy wkroczyli do Warszawy. Rozpoczął się 6-letni mroczny okres okupacji.

 

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych  w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości organizacji podziemnych w tym prokomunistycznej Armii Ludowej.  W tym roku obchodzimy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego skierowanej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Powstanie trwało 63 dni. Było świadectwem heroicznej walki  o wolność ojczyzny.

 

 

 

Zwracam się do Państwa z apelem, aby podczas wakacyjnych zajęć z dziećmi
i młodzieżą, na koloniach i obozach, jak również pierwszych dni roku szkolnego, uczcić pamięć poległych powstańców. Przywołanie daty 1 sierpnia 1944 r. jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

 

 

Ewa Rawa

Lubuski Kurator Oświaty