25 lipca 2016

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 – bazy danych

logo koW związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy zaktualizowane bazy danych, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Załączniki

  1. linki
  2. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznych porad. stan na 27.06.2016.
  3. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówki zapewniające miejsca noclegowe 27.06.2016 r.
  4. Baza danych Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2016
  5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016
  6. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
  7. Baza danych-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy progr. kor-edu 2016
  8. Ośrodki Pomocy Społecznej 2016