17 lutego 2023

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej – Dzień Autorów Europejskich

Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejski Korpus Solidarności w imieniu Komisji Europejskiej zaprasza szkoły średnie do udziału w nowej inicjatywie Komisji Europejskiej pod nazwą Dzień Autorów Europejskich.

Dzień Autorów Europejskich odbędzie się 27 marca 2023 r., a następnie będzie przypadał na ostatni poniedziałek marca co roku, aby promować czytelnictwo w szczególności wśród młodzieży.

Jego zadaniem jest ukazać literaturę jako sposób na zapoznanie się młodych ludzi z bogactwem kultury europejskiej oraz jako narzędzie służące wzmocnieniu pozycji jednostki, przyczyniając się do wyposażenia uczniów w odpowiedni zestaw umiejętności, aby poprzez czytanie mogli stawić czoło bieżącym wyzwaniom społecznym i osobistym.

Już 27 marca 2023 r. szkoły średnie mogą przystąpić do akcji czytania na głos.

Można to zrobić poprzez:

  • zaproszenie do udziału w wydarzeniu szkolnym autora lub popularnej osoby, która mogłaby czytać na głos wybraną książkę;
  • goszczenie przedstawiciela sektora czytelniczego, który zaprezentuje różne zawody związane z branżą czytelniczą (autor, ilustrator, tłumacz, redaktor itp.), aby zwrócić uwagę na ich różnorodność;
  • przeprowadzenie sesji czytania na głos z uczniami w klasie.

Szkoły zainteresowane udziałem powinny do 20 lutego 2023 r. wysłać wiadomość na adres e-mailowy:  EAC-DAY-OF-THE-EUROPEAN-AUTHORS@ec.europa.eu

Zobacz więcej:

https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/dzien-autorow-europejskich-27-marca-2023-r-promocja-czytelnictwa-wsrod-mlodziezy

Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć tutaj:

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors

Zachęćmy razem młodych Europejczyków do czytania,  pomóżmy im odkryć literaturę europejską oraz jej różnorodność językową i kulturową.

uczniowie
Sylwetki m³odych ludzi trzymaj¹cych otwarte ksi¹¿ki