4 czerwca 2013

Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli dotyczący nauczania przyrody w liceach i technikach od roku szkolnego 2013/2014

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych opracowała poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół Przyroda w liceach i technikach, który z gotowymi materiałami – karty pracy, kartoteki i materiały źródłowe oraz scenariuszami lekcji jest dostępny do pobrania pod adresem: www.ebis.ibe.edu.pl/nowaprzyroda