8 lutego 2018

Policja jako ogólnopolski pracodawca

Przekazuję informację Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. dotyczącą ofert pracy w Policji. Jednocześnie proszę wychowawców uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych o zapoznanie uczniów z ofertą.

Ulotka z informacją o rekrutacji