14 września 2012

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 – materiały informacyjne.

altUprzejmie informujemy, że aktualnie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Kształcenie i Kadra – nadzór pedagogiczny, do każdego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013, zostały zamieszczone materiały adresowane do dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców i organów prowadzących.

 

Przygotowane z myślą o nauczycielach, uczniach i rodzicach informacje umożliwią  zapoznanie się z konkretnymi zagadnieniami i propozycjami rozwiązań w zakresie edukacji w szkołach i placówkach. W opracowanych materiałach znajdują się informacje z zakresu m.in. :

  • wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym dziecka sześcioletniego;
  • realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  • treści związanych z analizą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  • pomocy nauczycielom i rodzicom w realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych;
  • propozycji programów i poradników, które pomogą w rozpoznaniu przyczyn problemowych zachowań uczniów i poszukiwaniu skutecznych form oddziaływań wychowawczych;
  • zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym i zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

Zachęcamy Państwa do korzystania z ww. opracowań i dokumentów.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=234&Itemid=294

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa