14 września 2012

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 – materiały informacyjne.

altUprzejmie informujemy, że aktualnie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Kształcenie i Kadra – nadzór pedagogiczny, do każdego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013, zostały zamieszczone materiały adresowane do dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców i organów prowadzących.

 

Przygotowane z myślą o nauczycielach, uczniach i rodzicach informacje umożliwią  zapoznanie się z konkretnymi zagadnieniami i propozycjami rozwiązań w zakresie edukacji w szkołach i placówkach. W opracowanych materiałach znajdują się informacje z zakresu m.in. :

  • wspierania rozwoju dziecka młodszego, w tym dziecka sześcioletniego;
  • realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  • treści związanych z analizą gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  • pomocy nauczycielom i rodzicom w realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych;
  • propozycji programów i poradników, które pomogą w rozpoznaniu przyczyn problemowych zachowań uczniów i poszukiwaniu skutecznych form oddziaływań wychowawczych;
  • zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym i zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013.

Zachęcamy Państwa do korzystania z ww. opracowań i dokumentów.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=234&Itemid=294