24 sierpnia 2017

Podręczniki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas I, IV i VII szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło pierwszy etap zmian w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Przewiduje się dostosowanie podręczników odpowiednio do możliwości edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych uczniów:

− niewidomych w systemie Braille’a;

− słabowidzących w druku powiększonym;

− mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną autyzmem i afazją.

Wszystkie pozycje będą dostępne do pobrania ze strony internetowej http://adaptacje.ore.edu.pl/index.php już w sierpniu w wersjach elektronicznych z możliwością wydrukowania zarówno na drukarce komputerowej, jak i w profesjonalnym zakładzie drukarskim ze środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe zostaną opracowane w formie umożliwiającej ich wydrukowanie – zarówno na drukarce komputerowej, jak i w profesjonalnym zakładzie drukarskim.

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

Załącznik do pisma
Data: 2017-08-24, rozmiar: 171 KB
List MEN
Data: 2017-08-24, rozmiar: 173 KB