24 sierpnia 2017

Podręczniki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych klas I, IV i VII szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło pierwszy etap zmian w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Przewiduje się dostosowanie podręczników odpowiednio do możliwości edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych uczniów:

− niewidomych w systemie Braille’a;

− słabowidzących w druku powiększonym;

− mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną autyzmem i afazją.

Wszystkie pozycje będą dostępne do pobrania ze strony internetowej http://adaptacje.ore.edu.pl/index.php już w sierpniu w wersjach elektronicznych z możliwością wydrukowania zarówno na drukarce komputerowej, jak i w profesjonalnym zakładzie drukarskim ze środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe zostaną opracowane w formie umożliwiającej ich wydrukowanie – zarówno na drukarce komputerowej, jak i w profesjonalnym zakładzie drukarskim.

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

Załącznik do pisma
Data: 2017-08-24, rozmiar: 171 KB
List MEN
Data: 2017-08-24, rozmiar: 173 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa