28 sierpnia 2014

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015.

logo LKOZgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa lubuskiego.

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty nad publicznymi oraz niepublicznymi szkołami i placówkami województwa lubuskiego w roku szkolnym 2014/2015 zawiera:

  • liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
  • tematykę i liczbę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

Załącznik: Plan nadzoru pedagogicznego LKO w roku szkolnym 2014/2015.