3 stycznia 2024

Pakiet biblioteczny projektu „Z Sienkiewiczem przy kawie”

Fundacja WSPAK od 2020 roku realizuje projekt „Z Sienkiewiczem przy kawie”, w którym przygotowywane są w formie audio prywatne listy Henryka Sienkiewicza. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura cyfrowa”.

Listy te stanowią wartościowe uzupełnienie lektur w szkołach średnich. Są też przygotowane w formie atrakcyjnej dla młodych odbiorców.

Materiały w formie plików audio dostępne są na stronach:

Spotify

Soundcloud