30 listopada 2023

Organizacja konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

Proszę o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami w w/w sprawie oraz aktywne włączenie się do udziału w tym przedsięwzięciu. Regulaminy, informacje oraz inne materiały dotyczące konkursów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w zakładce „Konkursy przedmiotowe”. Organizacja etapów szkolnych wszystkich konkursów leży w kompetencji Państwa Dyrektorów. Proszę o śledzenie strony internetowej kuratorium, na której przekazywane zostaną szczegóły dotyczące organizacji konkursów w nowym roku szkolnym. Całość czynności będzie prowadzona również na platformie poświęconej konkursom podobnie jak w latach ubiegłych. O wszystkich ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej Kuratorium oraz w systemie ESKP. https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/

Szkoły posługują się loginami i hasłami do aplikacji Elektroniczny System Konkursów Przedmiotowych (ESKP) bez zmian. Dla nowo powstałych szkół podstawowych zostaną utworzone nowe loginy i hasła, po uprzedniej rejestracji przez te placówki na stronie ESKP.

System aktywowany zostanie do 31 października 2023 r. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt e-mail l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl lub p.cieply@ko-gorzow.edu.pl