30 stycznia 2017

Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

norwidII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XII edycji ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach związanych z Cyprianem Norwidem: znajomość biografii i twórczości Cypriana Kamila Norwida, interpretacja plastyczna poezji Cypriana Kamila Norwida, poezja śpiewana. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 12 kwietnia 2017 r., na adres organizatora – II LO im. C.K. Norwida, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw. 

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu oraz jego regulamin dostępne na stronie organizatora: www.norwidkrasnystaw.pl

Załącznik:

  1. Regulamin konkursu.