20 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”

Zapraszamy uczniów dotychczasowych gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina”. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: Jan Paweł II – Papież wolności. „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

  • szkolnym – 27 lutego 2018 r.
  • wojewódzkim – 24 kwietnia 2018 r.
  • ogólnopolski – 22 maja 2018 r.

Koordynatorem Konkursu jest Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Szkoły swój udział w Konkursie zgłaszają do koordynatora Konkursu, do dnia 16 grudnia 2017 r., przesyłając drogą elektroniczną zamieszczony w Regulaminie „Formularz zgłoszeniowy”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych: www.zsi1.interinetdsl.pl, www.jp2podlasie.com.pl, a także www.kuratorium.bialystok.pl.

Załączniki

regulamin konkursu
Data: 2017-11-20, rozmiar: 364 KB
formularz zgloszeniowy
Data: 2017-11-20, rozmiar: 15 KB
Karta udzialu zgoda rodzicow
Data: 2017-11-20, rozmiar: 26 KB