15 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką”

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką” organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach
. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny. Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Zarazić Matematyką”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: https://www.snm.edu.pl/p/konkursplastycznysmm20202021.html

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 15 kwietnia 2021 r.