28 marca 2018

Ogólnopolski konkurs dla szkół „Szkoła Niepodległej”

W imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zapraszamy szkoły z terenu województw lubuskiego do udziału w ogólnopolskim konkursie dla szkół „Szkoła Niepodległej”. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować szkołę na dedykowanej platformie oraz wykonać wymaganą liczbę zadań, angażując w nie uczniów, nauczycieli oraz lokalną społeczność.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły przez wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl lub przez link z serwisu www.niepodlegla.zhr.pl

Szkoły wybierają zadania w każdej z pięciu ścieżek edukacyjnych:

  • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – zaangażuj uczniów w różnorodne formy obchodzenia świąt państwowych.
  • Szlak Żołnierzy Niepodległości – ocal pamięć o ludziach, którzy przelali krew za Rzeczpospolitą.
  • Szlak Współtwórców Niepodległości – wydobądź na światło dzienne historie bohaterów drugiego planu – nauczycieli, ludzi kultury i społeczników.
  • Szlak Pierwszych Dni Wolności – odtwórz wspomnienia o tym, jak wyglądało życie w odzyskanej po 123 latach Rzeczypospolitej.
  • Szlak Dróg do Niepodległości – pokaż, jak wiele znaczeń może mieć słowo „Niepodległość”.

Szkoły biorące udział w konkursie mogą korzystać z puli przygotowanych zadań lub wykazać się własną inwencją. Modyfikacja lub zmiana zadań wymaga jednak akceptacji organizatora konkursu.

Reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę, podczas której zostanie przyznane im miano „Szkoły Niepodległej”.

 

Terminarz:

– rejestracja szkół do 31.05.2018 r.

– realizacja zadań i złożenie sprawozdania do 31.12.2018 r.

– podsumowanie programu i ogłoszenie listy szkół, które uzyskały tytuł

„Szkoły Niepodległej” do 31.01.2019 r.

Organizatorem akcji jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej