15 października 2013

Ogólnopolska konfe­rencja naukowa Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory

muzeum palac wilanow logoMuzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konfe­rencję naukową Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory – podej­mującą problem edukacji muzealnej i jej korelacji z programami nauczania obowią­zującymi w polskich szkołach.

 

Ministerstwo Kdukacji Narodowej w ramach podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadziło nowy przedmiot Historia i społeczeństwo. Skierowany jest on do uczniów, którzy nie wybrali historii jako przedmiotu maturalnego. Przewiduje on dowolność w wyborze wątków tematycznych, z wyjątkiem obowiązkowego wądai tematycznego Ojczysty panteon, ojczyste spory. Pobierz pełną treść.