23 maja 2019

Ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Konkurs na MEM internetowy

Dnia 2 kwietnia uruchomiona została ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Wyżej wymienioną kampanię, w województwie lubuskim, zainicjowano w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, ul. Puszkina 31 w Gorzowie Wielkopolskim, lekcją edukacyjną przeprowadzoną dla młodzieży przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” powstał również spot filmowy:

https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przestrzega-mlodych-ludzi-przed-narkotykami-i-dopalaczami

Dodatkowo Ministerstwo ogłosiło konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF. Mają one dotyczyć zapobiegania
i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Więcej na temat konkursu, m.in. regulamin, można znaleźć na portalu programu rządowego Razem bezpieczniej:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Termin nadsyłania ofert konkursowych upływa 6 czerwca 2019 r.