17 kwietnia 2020

Oferta edukacyjna POLinfo.eu

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i zamknięciem szkół i placówek oświatowych, absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni wspierani przez pracowników PW postanowili pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych.

Portal POLinfo.eu, oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet, powstał w 2017 r. na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej. Po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół, organizatorzy projektu postanowili zmodyfikować portal, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.

 

11 marca 2020 roku na platformie znajdowało się ponad 6000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki. Materiały skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem merytorycznym przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.