3 września 2013

„Odkrywamy Prawo Humanitarne” – e-kurs

men2Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 16 września 2013 r. rozpocznie się II edycja certyfikowanego kursu e-learningowego pt. Odkrywamy Prawo Humanitarne, który przygotowano w ramach współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

E-kurs „Odkrywamy Prawo Humanitarne” jest przeznaczony dla nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, a także nauczycieli innych specjalności pracujących z uczniami na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują w ramach swoich przedmiotów przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

 

Kurs trwa pięć tygodni i ma charakter wyłącznie samokształceniowy (przewiduje 50 godzin samodzielnej pracy).

 

Wykaz planowanych terminów kursu, szczegółowy program kursu oraz inne informacje niezbędne dla jego uczestników zawarto w Sylabusie dostępnym na stronie internetowej www.oph.ore.edu.pl