7 lipca 2010

Obecność dzieci chorych w przedszkolu

W związku z sygnałami rodziców dzieci w wieku przedszkolnym kierowanymi do Rzecznika Prawa Dziecka, skarżących się na obecność w przedszkolu dzieci chorych na różnego infekcje, Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka wystosował do wszystkich kuratoriów w Polsce pismo w powyższej sprawie (pełna treść pisma w załączeniu).

 

Z zajętego stanowiska wynika, że dziecko przeziębione nie powinno trafiać do przedszkola, bo naraża nie tylko swoje zdrowie, ale i innych. Wprawdzie przepisy prawa oświatowego, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) nie zakazują wprost przyprowadzania do przedszkola dzieci z infekcją, jednak zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, zobowiązują do zapewniania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można natomiast uznać pobytu dziecka w przedszkolu w obecności dzieci chorych, wiele bowiem infekcji roznosi się droga kropelkową, a małe dzieci, nie mając pełnej odporności, nie mogą skutecznie bronić się przed zakażeniem.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zwraca się do Państwa  Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, by dokonali analizy zapisów statutowych w omawianym obszarze i – w razie potrzeby – uregulowali kwestię związaną z przyprowadzaniem do przedszkoli dzieci chorych, biorąc oczywiście pod uwagę cenne sugestie Pana Rzecznika , w tym zaproponowane przez niego podstawy prawne do wdrożenia stosownych regulacji.

 

 

 

W załączeniu:

 

  • Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 23 czerwca 2010 r. w sprawie obecności dzieci chorych w przedszkolu.