7 lipca 2010

Obecność dzieci chorych w przedszkolu

W związku z sygnałami rodziców dzieci w wieku przedszkolnym kierowanymi do Rzecznika Prawa Dziecka, skarżących się na obecność w przedszkolu dzieci chorych na różnego infekcje, Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka wystosował do wszystkich kuratoriów w Polsce pismo w powyższej sprawie (pełna treść pisma w załączeniu).

 

Z zajętego stanowiska wynika, że dziecko przeziębione nie powinno trafiać do przedszkola, bo naraża nie tylko swoje zdrowie, ale i innych. Wprawdzie przepisy prawa oświatowego, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) nie zakazują wprost przyprowadzania do przedszkola dzieci z infekcją, jednak zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, zobowiązują do zapewniania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można natomiast uznać pobytu dziecka w przedszkolu w obecności dzieci chorych, wiele bowiem infekcji roznosi się droga kropelkową, a małe dzieci, nie mając pełnej odporności, nie mogą skutecznie bronić się przed zakażeniem.

W związku z powyższym, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zwraca się do Państwa  Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, by dokonali analizy zapisów statutowych w omawianym obszarze i – w razie potrzeby – uregulowali kwestię związaną z przyprowadzaniem do przedszkoli dzieci chorych, biorąc oczywiście pod uwagę cenne sugestie Pana Rzecznika , w tym zaproponowane przez niego podstawy prawne do wdrożenia stosownych regulacji.

 

 

 

W załączeniu:

 

 • Pismo Rzecznika Praw Dziecka z 23 czerwca 2010 r. w sprawie obecności dzieci chorych w przedszkolu.
 • godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

   

  Szanowni Państwo
  Dyrektorzy i Nauczyciele,
  Drodzy Uczniowie!

  Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

  Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

  Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

  Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

  Lubuski Kurator Oświaty

  Ewa Rawa