22 czerwca 2018

Niebezpieczne skutki zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego
Rodzice, organizatorzy wypoczynku letniego

W związku licznymi w ostatnim okresie czasu zatruciami wywołanymi najprawdopodobniej środkami zastępczymi, Wojewoda Lubuski  zwraca się do Państwa z prośbą o uwrażliwienie dzieci i młodzież w okresie poprzedzającym wakacje, które sprzyjają podejmowaniu zachowań ryzykownych, z zażywania „dopalaczy”. Szczególnie ważne jest przypomnienie młodzieży informacji na temat niebezpiecznych skutków zażywania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, które zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia.

Więcej informacji na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/ostrzezenie-przed-zazywaniem-substancji-nieznanego-pochodzenia/