20 stycznia 2016

Nabór do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej

centrum edukacji obywatelskiejTrwa rekrutacja do przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym semestrze CEO proponuje programy:

dla dyrekcji i kadry pedagogicznej, które pomagają rozwijać kompetencje liderskie, ułatwiają współpracę z nauczycielami/kami oraz wspierają ich w stosowaniu efektywnych i sprawdzonych metod nauczania m.in. oceniania kształtującego – program Szkoła Ucząca Się, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności – w szczególności Nauczycielska Akademia InternetowaStudia Podyplomowe Liderów Oświaty;

dla nauczycieli przedmiotowych – propozycje projektów edukacyjnych, które są realizowane przez zespoły uczniowskie pod okiem opiekunów/ek z zakresu edukacji globalnej, ekologicznej, obywatelskiej, historycznej i kulturalnej. Programy te pozwalają zaangażować uczniów i uczennice w atrakcyjne, społecznie ważne
i wartościowe poznawczo przedsięwzięcia:

 

Weź oddech – wyposaża nauczycieli/ki chemii, biologii, WOSu
i wychowawców/czynie w gotowe scenariusze zajęć, umożliwiające prowadzenie lekcji z zakresu ochrony czystości powietrza; 

Młody Obywatel – polega na przeprowadzeniu przez uczniów i uczennice projektu edukacyjnego o tematyce sportowej pod opieką nauczyciela/lki;

Rozmawiajmy o uchodźcach –  dostarcza nauczycielom/kom konkretnych narzędzi – gotowych scenariuszy zajęć, które umożliwią dyskusję na temat uchodźców, bazującą na faktach i z poszanowaniem różnych opinii;

Solidarna Szkoła – dzięki zajęciom opartym na gotowych scenariuszach i działaniom uczniowskim angażuje społeczności szkolne w edukację solidarnościową oraz
w debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji;

Nauczyciel/ka I klasa – dotyczy innowacyjnych metod pracy w nauczaniu wczesnoszkolnym, które nauczyciele/ki poznają w trakcie kursów stacjonarnych, internetowych i konferencji. Nowe podejście skupia się na rozbudzaniu ciekawości dzieci, woli współpracy i budowaniu ich gotowości do zmagania się z trudnościami; 

Włącz się! Młodzi i media –  pozwala kształtować postawy krytycznego i świadomego odbioru przekazów medialnych wśród młodych. W ramach programu młodzież pod okiem opiekuna/ki przygotowuje kampanię społeczną, a nauczyciele/ki przeprowadzają na bazie gotowych materiałów CEO cykl zajęć o mediach.

 

Szczegółowe informacje o naborze: www.ceo.org.pl/rekrutacja