16 lipca 2015

Na podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru ped

logo koPobierz : Wspomaganie szkól i placówek nadzorowanych przez LKO – analizy ilościowe i jakościowe III – V.pdf