16 lipca 2015

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – skierowania na badania lekarskie wydawane przez szkoły

men2Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek realizujących kształcenie zawodowe
województwa lubuskiego  

Przekazujemy list Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego, który dotyczy skierowań na badania lekarskie, wydawanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe kandydatom do klas pierwszych oraz informacji, które takie skierowanie powinno zawierać, aby lekarz medycyny pracy mógł rzetelnie ocenić możliwość podjęcia przez ucznia nauki w danym zawodzie.

Załącznik

List Ministra Tadeusza Sławeckiego do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe