30 stycznia 2017

Miesiąc Języka Ojczystego


ujsWydział Polonistyki Uniwersytetu
 Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Stowarzyszeniem Polonistów i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 25 marca 2017 roku Miesiąc Języka Ojczystego. Wydarzenia, które odbędą się w ramach tego przedsięwzięcia, to m. in. konkurs na reklamę skierowany do uczniów szkół podstawowych, konkurs na komentarz dla uczniów gimnazjów oraz agon retoryczny przeznaczony dla uczniów szkół średnich. 

Poniżej zamieszczamy regulaminy i formularze zgłoszeniowe do konkursów.

 

Załączniki:

Konkurs na reklamę:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Plakat.

Konkurs na komentarz:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Plakat.

Konkurs na agon retoryczny:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Plakat.